Hľadaný Pavol HERÁK Myjava

Priezvisko: HERÁK
 Meno: Pavol
Dátum narodenia: 1989-01-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Myjava
Dátum vyhlásenia: 2016-02-17
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom