Hľadaný Paul ZIEBELL

Priezvisko: ZIEBELL
Meno: Paul
Dátum narodenia: 1993-03-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2017-03-06
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou