Hľadaný Patrik GARBÁR Košice

Priezvisko: GARBÁR
Meno: Patrik
Dátum narodenia: 1999-04-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2017-03-23
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach