Hľadaný Milan ŠANA Košice

Priezvisko: ŠANA
Meno: Milan
Dátum narodenia: 1993-06-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2015-08-20
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach