Hľadaný Milan KŘÍŽ

Priezvisko: KŘÍŽ Meno: Milan Dátum narodenia: 1978-12-17 Štátna príslušnosť: ČESKO Bydlisko: Dátum vyhlásenia: 2017-08-01 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici

Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Milan KŘÍŽ