Hľadaný Michal SABÓ Košice Michal SABÓ Košice

Priezvisko: SABÓ
Meno: Michal
Dátum narodenia: 1990-05-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice I
Dátum vyhlásenia: 2017-04-04
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach