Hľadaný Michal ADAMČÍK Ilava

Priezvisko: ADAMČÍK
Meno: Michal
Dátum narodenia: 1986-10-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Ilava
Dátum vyhlásenia: 2017-02-07
Dôvod pátrania: Podozrivý zo všeobecnej TČ
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Považskej Bystrici