Hľadaný Matej VALENT Banská Bystrica

Priezvisko: VALENT
Meno: Matej
Dátum narodenia: 1992-10-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Banská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2015-11-27
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrica