Hľadaný Matej TAVALI Bratislava

PÁTRANIE PO HĽADANOM

Priezvisko: TAVALI
Meno: Matej
Dátum narodenia: 1988-10-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: BratislavaV
Dátum vyhlásenia:
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V