Hľadaný Martin SZABO Levice

Priezvisko: SZABO
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1998-06-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Levice
Dátum vyhlásenia: 2016-10-25
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach