Hľadaný Marián SVRČEK Kysucké Nové Mesto

Priezvisko: SVRČEK
Meno: Marián
Dátum narodenia: 1991-07-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Kysucké Nové Mesto
Dátum vyhlásenia: 2017-02-28
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Čadci