Hľadaný Marek SKLENČÁR Humenné

Priezvisko: SKLENČÁR Meno: Marek Dátum narodenia: 1985-07-29 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Humenné Dátum vyhlásenia: 2012-05-22 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom

Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Marek SKLENČÁR Humenné