Hľadaný Marek POTOČEK Piešťany

Priezvisko: POTOČEK
Meno: Marek
Dátum narodenia: 1991-09-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Piešťany
Dátum vyhlásenia: 2016-12-06
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave