Dodanie do výkonu trestu » LIPTÁK Lukáš #Bratislava #pátranie #hľadaný

PÁTRANIE PO HĽADANOM

Priezvisko: LIPTÁK
Meno: Lukáš
Dátum narodenia: 1988-07-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava III
Dátum vyhlásenia: 2016-11-29
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III