Hľadaný Juraj HERETÍK Námestovo

Priezvisko: HERETÍK
Meno: Juraj
Dátum narodenia: 1992-02-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Námestovo
Dátum vyhlásenia: 2017-01-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dolnom Kubíne