Hľadaný Jozej PIKLA Košice

Priezvisko: PIKLA
Meno: Vojtech
Dátum narodenia: 1954-04-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice IV
Dátum vyhlásenia: 2016-05-25
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach

Okresný súd Košice I vydal na hľadaného príkaz na zatknutie pre prečin krádeže v zmysle § 212 Trestného zákona.