Hľadaný Jozef ŽEC Humenné

Priezvisko: ŽEC
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1997-03-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Humenné
Dátum vyhlásenia: 2016-02-01
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom