Dodanie do výkonu trestu | ADAMEC Jozef #Žilina #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ADAMEC Meno: Jozef Dátum narodenia: 1985-09-21 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Žilina Dátum vyhlásenia: 2014-07-11 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline