Hľadaný Jaroslav VIDLIČKA Vranov nad Topľou

Priezvisko: VIDLIČKA
Meno: Jaroslav
Dátum narodenia: 1995-11-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2016-11-29
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou