Hľadaný Jaroslav BRŤKA Lučenec

Priezvisko: BRŤKA
Meno: Jaroslav
Dátum narodenia: 1989-03-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2017-03-15
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci