Hľadaný Ján KOŠČÁK Poprad

Priezvisko: KOŠČÁK
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1987-08-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Poprad
Dátum vyhlásenia: 2017-04-11
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Poprade