Hľadaný Jakub AL-TAWASH Bratislava

Priezvisko: AL-TAWASH
Meno: Jakub
Dátum narodenia: 1992-04-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2016-09-30
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II