Hľadaný Ivan KURBEL Prievidza

Priezvisko: KURBEL
Meno: Ivan
Dátum narodenia: 1991-09-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prievidza
Dátum vyhlásenia: 2016-09-13
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prievidzi