Hľadaný Igor ŠAJGAL Brezno

Zdieľaj pátranie
PÁTRANIE PO HĽADANOM

Priezvisko: ŠAJGAL
Meno: Igor
Dátum narodenia: 1953-11-15
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Brezno
Dátum vyhlásenia: 2015-11-06
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Brezne

Zdieľaj pátranie