Hľadaný Filip CHUDÝ Topoľčany

Zdieľaj pátranie :
PÁTRANIE PO HĽADANOM

Priezvisko: CHUDÝ
Meno: Filip
Dátum narodenia: 1993-07-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Topoľčany
Dátum vyhlásenia: 2016-12-02
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Topoľčanoch

Zdieľaj pátranie :

Nové pátranie podľa :