Hľadaný Erik BOTLO Bratislava

PÁTRANIE PO HĽADANOM

Priezvisko: BOTLO
Meno: Erik
Dátum narodenia: 1997-03-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2016-10-11
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II