Dodanie do výkonu trestu | ĽAĽUŠ Emil #Humenné #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ĽAĽUŠ
Meno: Emil
Dátum narodenia: 1979-08-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Humenné
Dátum vyhlásenia: 2010-04-27
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom