Hľadaný Emil (53) – Košice

Pátranie po hľadanej osobe: V A R G A Emil, nar. 2. 11. 1962, trvale bytom Košice-Krásna, Traťová 3

Okresný súd Košice II vydal na hľadaného príkaz na dodanie do výkonu trestu pre trestný čin zanedbania povinnej výživy v zmysle § 213 Trestného zákona. Hľadaný sa dlhodobo v mieste svojho trvalého ani prechodného pobytu nezdržiava a nepreberá si poštu zasielanú orgánmi činnými v trestnom konaní.

Akékoľvek poznatky k hľadanej osobe môžu občania oznámiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na linku 158, príp. priamo na oddelenie pátrania OR PZ Košice na tel. čísle 0961931073 v pracovných dňoch v čase od 07,30 do 15,30 hodiny.