Hľadaný Dušan SOBOLA Žilina

Priezvisko: SOBOLA
Meno: Dušan
Dátum narodenia: 1990-04-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2016-03-10
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline