Hľadaný Dušan LUKAČOVIČ Rimavská Sobota

Priezvisko: LUKAČOVIČ
Meno: Dušan
Dátum narodenia: 1966-01-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2013-09-02
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote