Hľadaný Andrej BREZOVSKÝ Senec

Priezvisko: BREZOVSKÝ
Meno: Andrej
Dátum narodenia: 1976-08-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Senec
Dátum vyhlásenia: 2015-03-11
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senci