Hľadaný 46r Jaroslav z Košíc

Pátrania po hľadanej osobe.

Ing. Jaroslav Nagy, nar. 18.09.1970, trvale bytom Košice, Buková č. 17.

Na 46-ročného Ing. Jaroslava Nagya z Košíc vydal Okresný súd Košice I príkaz na zatknutie pre trestný čin podvodu. Hľadaný muž sa v mieste trvalého bydliska dlhodobo nezdržiava, miesto jeho aktuálneho pobytu nie je známe a nepreberá súdne zásielky.

Akékoľvek poznatky k hľadanej osobe môžu občania oznámiť na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo na známom bezplatnom telefónnom čísle „158“.

R E K L A M A