Hľadaná Zuzana RADAČOVSKÁ Bratislava

Priezvisko: RADAČOVSKÁ
Meno: Zuzana
Dátum narodenia: 1989-07-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2017-04-05
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II