Hľadaná Vladěna PULKOVÁ Trebišov

PÁTRANIE PO HĽADANEJ OSOBE

Priezvisko: PULKOVÁ
Meno: Vladěna
Dátum narodenia: 1996-10-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2016-04-01
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove