Hľadaná Viera BERKYOVÁ Lučenec

PÁTRANIE PO HĽADANEJ OSOBE

Priezvisko: BERKYOVÁ
Meno: Viera
Dátum narodenia: 1984-05-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2015-08-12
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci