Dodanie do výkonu trestu | BERKYOVÁ Viera #Lučenec #pátranie #hľadaná

Priezvisko: BERKYOVÁ Meno: Viera Dátum narodenia: 1984-05-31 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Lučenec Dátum vyhlásenia: 2015-08-12 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci