Hľadaná Veronika Babicová (25)

Priezvisko: BABICOVÁ
Meno: Veronika
Dátum narodenia: 1991-03-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2016-01-26
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiari nad Hronom