Hľadaná Tatiana BOBROVČANOVÁ Martin

Pátranie po hľadanej osobe

Priezvisko: BOBROVČANOVÁ
Meno: Tatiana
Dátum narodenia: 1989-03-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Martin
Dátum vyhlásenia: 2016-03-14
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Martine