Hľadaná Stanislava VIRA Žiar nad Hronom

Priezvisko: VIRA
Rodné priezvisko: SMELÁ
Meno: Stanislava
Dátum narodenia: 1976-06-30
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2011-03-01
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiari nad Hronom