Hľadaná Sofia Mercedes LAKATOSOVÁ Lučenec

Priezvisko: LAKATOSOVÁ
Meno: Sofia Mercedes
Dátum narodenia: 1985-03-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2017-01-13
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci