Hľadaná Silvia MELIŠOVÁ Senica

PÁTRANIE PO HĽADANEJ

Priezvisko: MELIŠOVÁ
Meno: Silvia
Dátum narodenia: 1977-02-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Senica
Dátum vyhlásenia: 2016-05-02
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senici