Hľadaná osoba – Žaneta Abkarovičová (35) – Žilina .

Priezvisko: ABKAROVIČOVÁ
Meno: Žaneta
Dátum narodenia: 1981-04-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2016-10-25
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline