Hľadaná Oľga GAŠPAROVÁ Trebišov

PÁTRANIE PO HĽADANEJ

Priezvisko: GAŠPAROVÁ
Meno: Oľga
Dátum narodenia: 1988-10-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2013-11-25
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove