Hľadaná Monika TAMÁSOVÁ Bratislava

Priezvisko: TAMÁSOVÁ
Meno: Monika
Dátum narodenia: 1980-12-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2011-10-24
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede