Hľadaná Monika KUREJOVÁ Humenné

Pátranie po hľadanej osobe

Priezvisko: KUREJOVÁ
Meno: Monika
Dátum narodenia: 1991-01-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Humenné
Dátum vyhlásenia: 2014-09-03
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom