Hľadaná Martina PLEŠKOVÁ Banská Bystrica

Zdieľaj pátranie
PÁTRANIE PO HĽADANEJ OSOBE

Priezvisko: PLEŠKOVÁ
Rodné priezvisko: LIČKOVÁ
Meno: Martina
Dátum narodenia: 1989-03-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Banská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2016-07-08
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici

 

Zdieľaj pátranie