Hľadaná Martina GÉČOVÁ Bratislava

Pátranie po hľadanej
Priezvisko: GÉČOVÁ
Meno: Martina
Dátum narodenia: 1985-05-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V

Dátum vyhlásenia: 2016-04-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V