Hľadaná Martina BANDIOVÁ Košice

Pátranie po hľadanej osobe

Priezvisko: BANDIOVÁ
Meno: Martina
Dátum narodenia: 1992-05-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice-okolie
Dátum vyhlásenia: 2016-06-23
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie