Hľadaná Mariana Yankova PETROVA

PÁTRANIE PO HĽADANEJ OSOBE

Priezvisko: PETROVA
Rodné priezvisko: GEORGIEVA
Meno: Mariana Yankova
Dátum narodenia: 1994-01-02
Štátna príslušnosť: BULHARSKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2016-05-26
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I