Hľadaná Mária CEDULOVÁ Bratislava

PÁTRANIE PO HĽADANEJ

Priezvisko: CEDULOVÁ
Rodné priezvisko: MÓZSIOVÁ
Meno: Mária
Dátum narodenia: 1979-10-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2013-01-23
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V