Dodanie do výkonu trestu | ADAMCOVÁ Mária #Partizánske #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ADAMCOVÁ
Meno: Mária
Dátum narodenia: 1991-02-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Partizánske
Dátum vyhlásenia: 2016-08-03
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Partizánskom

Zdieľaj pátranie